Hướng dẫn mua hàng:
+ Các bạn kích vào một sản phẩm bất kỳ
+ Hiện ra trang chi tiết của sản phẩm các bạn có thể tham khảo.
+ Sau đó bạn kích vào nút thêm vào giỏ hàng nó sẽ hiện ra trang mua hàng.
+ Trong này có 3 nút Thực hiện mua hàng(Bạn sẽ thực hiện các thông tin mua hàng để bên mình sẽ dựa thông tin của bạn và sẽ liên hệ với bạn),Tiếp tục mua hàng(các bạn tiếp tục chọn sản phẩm vào giỏ hàng của bạn, sản phẩm bạn vừa chọn vẫn được lưu trong giỏ hàng),Hủy giỏ hàng(Các bạn nghĩ thật là kỹ khi nhấn nút này, vì nhấn nút này có nghĩa bạn sẽ hủy sản phẩm này trong giỏ hàng).
---------------------Hết-----------------------